0

Chức năng đếm người trong khu vực trên camera AI KBVISION

🔹Bên cạnh chức năng đếm người ra vào một khu vực, thì các dòng camera AI cao cấp còn hỗ trợ chức năng đếm người trong khu vực.
🔹Chức năng này sẽ phát hiện và ghi nhận số lượng người trong một khu vực định sẵn và sẽ đưa ra cảnh báo khi có sự thay đổi về số lượng người này (Ví dụ có một người đi ra khỏi khu vực hoặc có người khác đi vào khu vực).
🔹Chức năng này có thể ứng dụng trong việc theo dõi nhân viên làm việc, theo dõi công nhân dây chuyền, giám sát phòng bệnh, trại giam…


🏢 𝐊𝐁𝐕𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍 𝐚𝐧𝐝 𝐊𝐁.𝐎𝐍𝐄 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐜𝐮̉𝐚 𝐊𝐁𝐕𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐋𝐋𝐂
Silicon Valley Center
🏢 2570 North First Street, Suite 200, San Jose, California 95131, United States
☎ Phone: +1 (408) 430-5414
-------------------------------
Đ𝐚̣𝐢 𝐃𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̛́𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐏𝐡𝐚̂𝐧 𝐏𝐡𝐨̂́𝐢 𝐭𝐚̣𝐢 Đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐢
🏢 Công ty TNHH công nghệ tin học Quốc Bảo
🏢 Số: 73 Trần Quốc Toản, KP3, P. Bình Đa, TP Biên Hòa, Đồng Nai
☎ Hotline (0251) 3 711 711 – ☎: 0909 954 945
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
Viết bình luận